RODO

Kontakt w sprawach ochrony danych

W sprawach dotyczących zapewnienia ochrony Pani/Pana danych, proszę o kontakt  z Inspektorem Ochrony Danych:
mgr Martą Wosińską-Wajs, e-mail: daneosobowe@wcpit.org

Kontakt w sprawie naruszenia ochrony danych osobowych

w sprawach dotyczących naruszenia lub podejrzenia naruszenia ochrony danych osobowych proszę o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych.

Załączniki:

Klauzula obowiązku informacyjnego dla Pacjenta. (PDF 1MB)

Klauzula obowiązku informacyjnego osób objętych monitoringiem wizyjnym w WCPiT. (PDF 1019KB)

Klauzula obowiązku informacyjnego: osoba będąca stroną Umowy i/lub realizująca umowę. (PDF 904 KB)

Klauzula obowiązku informacyjnego dla użytkownika korzystającego z parkingu. (PDF 1,04MB)

Klauzula obowiązku informacyjnego dla świadka wypadku przy pracy niebedącego pracownikiem. (PDF 1,04MB)

Klauzula obowiązku informacyjnego przetwarzanie danych osobowych związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. (PDF 1,07MB)

Klauzula obowiązku informacyjnego dla mieszkańców hotelu pracowniczego w WCPiT. (PDF 1,04MB)

Klauzula obowiązku informacyjnego w procesie rekrutacji pracownika. (PDF 1,05MB)

Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji wykraczających poza art. 22.1 Kodeksu Pracy (PDF 892KB)

Klauzula obowiązku informacyjnego dla stażysty/praktykanta/studenta (PDF 908KB)

Klauzula obowiązku informacyjnego - osoba ubiegająca się o dostęp do informacji publicznej (PDF 1074 KB)

Korzystając z tej strony, wyrażasz automatycznie zgodę na zapis lub wykorzystanie plików cookies. Twoja przeglądarka internetowa umożliwia Ci zarządzanie ustawieniami tych plików. Jeśli nie chcesz, by ta informacja wyświetliła się ponownie, kliknij "zgadzam się".